06-40266113
info@rt-praktijkflex.nl

Het kind weer in zijn kracht zetten

Voor ieder kind is het fijn goed mee te kunnen op school. Helaas lukt dat niet bij alle kinderen. Soms hebben ze extra ondersteuning nodig, die de school in de klas niet kan bieden. Het kind kan dan terecht bij een remedial teacher. 

Remedial teaching (RT) is het verlenen van extra ondersteuning aan leerlingen met een leer en/of gedragsprobleem/ stoornis. RT-praktijk Flex biedt remedial teaching en huiswerkbegeleiding voor kinderen van de basisschool en het voortgezet onderwijs. Ieder kind is uniek en leert anders. De ondersteuning wordt daarom op maat geboden, uitgaande van ‘wat werkt voor het kind’. Ineke Krijntjes, RT-er van RT-praktijk Flex, is tevens gedragspecialist en heeft ruime ervaring in het werken met kinderen met autisme, ADHD, ADD en  begaafde en hoogbegaafde kinderen.  Daarnaast is ze gecertificeerd coach Beelddenkers. 

Op de basisschool kan het kind problemen ondervinden op het gebied van rekenen, technisch en/of begrijpend lezen en spelling. Het zelfvertrouwen en de motivatie dalen, met het gevaar van het vergroten van de leerachterstand. Het bieden van remedial teaching op maat, kan het kind dan weer in zijn kracht zetten. Door actief naar het kind te luisteren, probeer ik inzicht te krijgen op de manier van denken en leren van het kind. Zo komen we samen tot een oplossing, die werkt voor het kind. 

Bij achterblijvende studieresultaten op het voorgezet onderwijs kan huiswerkbegeleiding een steuntje in de rug zijn. De leerling leert het huiswerk plannen en er wordt gekeken welke leerstrategie bij hem of haar past. Hoe maak ik een samenvatting? Of kan ik beter een mind-map maken? Hoe leer ik woordjes? Welke hulpmiddelen zijn er?

Ook het voorbereiden op de rekentoets van het voortgezet onderwijs valt binnen de mogelijkheden. Veel leerlingen hebben moeite met de rekentoets. Door de één op één begeleiding is het mogelijk uit te zoeken welke strategie het beste bij de leerling past.