06-40266113
info@rt-praktijkflex.nl

Wie ben ik

In 1985 ben ik afgestudeerd als leraar basisonderwijs aan de pedagogische academie ‘De Vossenberg’ in Oudenbosch. Ik heb 25 jaar les gegeven aan de bovenbouw van het regulier basisonderwijs. In 2000 ben ik gestart met de eerste cursus op het gebied van leerlingenzorg: Practicum diagnostisch onderzoeker. Ik heb geleerd kinderen met een achterstand te onderzoeken, de hiaten op te speuren en te adviseren hoe het kind het best behandeld kan worden. Er volgden nog meer cursussen op dit gebied, zoals ‘de leesspecialist’, ‘de gedragspecialist’ en ‘de dyslexiecoach’. In 2009 ben ik mijn eigen praktijk voor remedial teaching en huiswerkbegeleiding gestart. De drang om meer te leren bleef en in 2013 ging ik weer studeren. Ik behaalde het diploma Master SEN (Special Educational Needs) op het domein ‘leren’ twee jaar later. Ik volgde daar modules over  technisch lezen, spelling, rekenen, hoogbegaafdheid, differentiatie binnen het onderwijs en neuropsychologie. Mijn onderzoek verrichtte ik op het gebied van rekenen. 

In 2017 volgde ik een training tot gecertificeerd coach ‘Ik leer anders’. Beelddenkers lopen op school vaak tegen problemen aan. De lesstof wordt niet begrepen en onthouden. Dat komt doordat deze kinderen in beelden denken en niet in woorden. Nu help ik beelddenkers, door de lesstof te vertalen naar hun manier van denken. 
De afgelopen jaren heb ik ook veel scholieren van het voorgezet onderwijs begeleid, vooral om hen te leren plannen en organiseren, zodat ze beter leren omgaan met hun huiswerk. Ik volgde de training tot gecertificeerd coach ‘Ik leer leren’. Samen met mijn collega Suzanne van Loon geven we trainingen binnen VANG!
In 2019 behaalde ik het certificaat Behandelaar Ernstige Rekenproblemen en Dyscalculie. 
 
Met ruime ervaring binnen het basisonderwijs en de (vernieuwde) kennis op het gebied van leerlingenzorg, ga ik graag met uw zoon / dochter aan de slag.