06-40266113
info@rt-praktijkflex.nl

Begeleidingen

  • Remedial teaching
Remedial teaching (RT) is het verlenen van extra ondersteuning aan leerlingen met een leer en/of gedragsprobleem/ stoornis. Soms is er sprake van een tijdelijk probleem. Als het kind een achterstand heeft opgelopen ( bijvoorbeeld door ziekte), kan deze met de RT-er weer ingehaald worden. Soms is er sprake van een leerstoornis als dyslexie en/of dyscalculie. Deze problemen blijven, maar je kunt het kind wel leren er zo goed mogelijk mee om te gaan. Ik zoek samen met het kind naar de mogelijkheden en kansen. Ik geef advies over te gebruiken hulpmiddelen. Door deze begeleiding kan het zelfvertrouwen groeien en krijgt het kind weer zin in school. 
De RT wordt veelal gegeven op de volgende vakgebieden:
Rekenen 
Technisch lezen
Begrijpend lezen
Spelling
Maar het kan ook nodig zijn te leren hoe je de toetsen van de zaakvakken leert. Het gaat er bij de individuele RT vooral om samen met het kind uit te zoeken waar het probleem precies zit en hoe we dit kunnen oplossen op een manier die werkt voor het kind. Met als gevolg meer zelfvertrouwen en motivatie.
 
  • Huiswerkbegeleiding
Leerlingen van het voortgezet onderwijs hebben soms wat ondersteuning nodig bij het plannen van het huiswerk en het leren leren. Er wordt aandacht besteed aan:
Het maken van een reële planning
Leerstrategieën 
Het maken van samenvattingen en/of mind-maps
De hulpmiddelen die er zijn
 
  • Training Beelddenkers ‘Ik leer anders’                        
Beelddenkers lopen op school vaak tegen problemen aan. De lesstof wordt niet begrepen en onthouden. Dat komt doordat deze kinderen in beelden denken en niet in woorden. Nu help ik beelddenkers, door de lesstof te vertalen naar hun manier van denken. Hiermee krijgt de beelddenker grip op het opslaan, verwerken en onthouden van de aangeboden lesstof. Voor meer informatie over beelddenkers kunt u kijken op de site: https://www.ikleeranders.nl  Daar vindt u ook een observatielijst. Aan de hand van deze lijst zou u kunnen kijken of uw kind mogelijk een voorkeur heeft voor een visuele manier van denken. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u contact opnemen om uw bevindingen met mij te bespreken. 
De training voor het kind bestaat uit vier sessies van een uur. Daarna is het mogelijk dat ik het kind nog een tijdje begeleid, om de leerstof te leren vertalen naar de visuele manier van denken.
  • Voorbereiden op de rekentoets (2F, 3F, 2ER, 3ER)
Veel leerlingen hebben moeite met de rekentoets. Tijdens de één op één begeleiding zoek ik samen met de leerling uit waar de hiaten zitten. Vervolgens vul ik deze ‘gaten in de kennis’ op, waardoor de leerling al snel tot beter rekenen komt. We oefenen voor de 2F-toets (VMBO-leerlingen) en de 3F-toets (HAVO / VWO-leerlingen).
Leerlingen met een dyscalculieverklaring komen in aanmerking voor de aangepaste rekentoets, de 2ER- (VMBO-leerlingen) of 3ER-toets (HAVO / VWO-leerlingen). Ik kan deze leerlingen helpen met de voorbereiding op deze aangepaste toets. Zowel op didactisch gebied door veel instructie te geven op welke manier ze sommen kunnen aanpakken, als op praktisch gebied: Op welke faciliteiten heb je recht met een dyscalculieverklaring? Een voorbeeld hiervan is het gebruik van door de CvTE (College voor Toetsen en Examens) vastgestelde reken- / formulekaarten.
Ik ben trots dat ik kan melden dat al mijn begeleiding tot nu toe de rekentoets gehaald hebben.
 
  • Training Ik leer leren 
In samenwerking met mijn VANG!-collega, Suzanne van Loon van Praktijk Logopedie en Dyslexie Halsteren, geef ik trainingen Ik leer leren. We zijn allebei gecertificeerd coach Ik leer leren. 
Tijdens deze training leren we het kind HOE je kunt leren, WAT je moet weten om gemakkelijk te kunnen leren en WAAROM leren best leuk kan zijn. 
De trainingen worden gegeven in kleine groepen van maximaal acht leerlingen, maar individuele trajecten zijn ook mogelijk. Er wordt aandacht besteed aan: leerstijlen, leerstrategieën, aandacht/ concentratie, motivatie, faalangst en plannen en organiseren. 
Na de Ik leer leren training is het helder en concreet hoe je kunt leren.
Ieder onderwerp wordt afgesloten met een eigen leerplan met helpende acties toegesneden op de capaciteiten van de individuele leerling. 
In het werkboek kan de leerling altijd terugbladeren naar het actieplan. 
De oefeningen, testen, vele tips en trucs bevatten waardevolle informatie om de doelen te ondersteunen en blijven daardoor van waarde.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact met mij opnemen.