06-40266113
info@rt-praktijkflex.nl

Reacties

Reactie van een moeder van een beelddenker:

Toen Ineke vroeg: Willen jullie je ervaringen delen voor op mijn website zeiden wij direct volmondig JA!

Onze zoon is 8 jaar en zit in groep 5. In de eerste jaren zagen wij een vrolijke en leergierige jongen. Hij had zich al snel zelf het lezen aangeleerd en was erg geïnteresseerd in getallen. En dit alles zonder enige druk van ons als ouders! Want voor ons als ouders is het allerbelangrijkste dat het komt vanuit hemzelf. Alles wat hij deed was met vol vertrouwen en overtuiging. 

Eind groep 3 zagen wij onze zoon veranderen. Hij wilde niet meer naar school, kreeg faalangst en werd snel boos. Begin groep 4 zette dit zich voort. We dachten dat het kwam door de nieuwe samenstelling van de klas en dat hij moest wennen aan deze nieuwe situatie. Maar al snel zei de leerkracht dat hij dingen niet begreep bv bij + en – sommen. We zagen de problemen alleen bij het rekenen. Vanuit de leerkracht en school werd het probleem naar ons idee niet voldoende opgepakt. Wij kregen te horen dat dit echt is voor kinderen met een rugzak. De frustratie nam toe zowel bij onze zoon als bij ons als ouders. En als moeder had ik steeds een onderbuikgevoel: er is iets anders aan de hand, maar ik kon mijn vinger er niet op leggen. Dit ook omdat ik hem helemaal niet zo kende. Vanuit de school werd er weinig echt actie ondernomen en wij zagen onze zoon zo veranderen.  We hebben externe partijen ingeschakeld en in de maanden daarna zijn er wat testen bij onze zoon afgenomen en vanuit één test bleek dat onze zoon een beelddenker is. En ineens was het voor ons duidelijk waar onze zoon tegenaan liep op school.  Het onderwijs is talig en niet visueel ingesteld. En dan hoor je dit en dan denk je als ouders: Wat moeten we hiermee? Door de grote onbekendheid in het onderwijs wordt het beelddenken niet echt (h)erkend en hangt het echt van de leerkracht af of je als ouders wordt gehoord. Naar ons idee werd dit te weinig opgepakt en hebben wij de hulp van Ineke ingeschakeld. Dit voelde als thuiskomen! En voor onze zoon ook. Op dit moment hebben we samen met de leerkracht van onze zoon en Ineke een goede samenwerking. De leerkracht geeft aan Ineke door waar hij tegenaan loopt in de les, zodat Ineke echt maatwerk kan leveren. Ineke maakt alles visueel en iedere keer hoor ik onze zoon zeggen: oh ja, zit het zo.

Hij krijgt er een beeld bij. Ik heb wel eens gevraagd aan hem: Waarom ga je graag naar Ineke toe? Hij zei: Ineke begrijpt gewoon wat ik niet snap en ze legt het dan op een andere manier uit dan op school. Wij zijn blij met Ineke en de begeleiding geeft ons een stuk rust thuis. En eigenlijk het allerbelangrijkste dat onze zoon weer plezier heeft bij het rekenen. Daarom bevelen wij Ineke graag aan. 

Mei 2020

Zo lang ik mij kan herinneren heb ik altijd ontzettend veel moeite gehad met rekenen en wiskunde. Toch ben ik januari 2020 geslaagd voor de opleiding Onderwijsassistent MBO 4 waarbij ik mijn rekenexamen op 3F niveau moest afronden. Zonder de begeleiding van Ineke had ik dit niet gehaald.
Wanneer het rekenprobleem ontstond weet ik niet precies. Wel weet ik dat ik op de basisschool altijd een groep lager rekende. Eenmaal in groep 8 werd duidelijk dat ik een niveau lager ook niet kon bijhouden. Ik kreeg vanaf toen extra ondersteuning tijdens de lessen. Helaas heeft ook dit niet geholpen en ben ik, mede door mijn rekenniveau, doorgestroomd naar vmbo-kader.

Op het voortgezet onderwijs kon ik eigenlijk altijd een beetje ontsnappen aan de vakken rekenen en wiskunde.
In 2017 ben ik begonnen aan de opleiding onderwijsassistent niveau 4 waar rekenen mee ging tellen en ik op 3F niveau moest examineren! Ik heb toen hulp ingeschakeld bij Ineke. Samen hebben wij als het ware naar mijn examen toegewerkt. Ineke heeft ‘het probleem’ vanaf het begin aangepakt. Zij heeft geconstateerd dat ik in groep 3 niet tot automatisering ben gekomen.
Ondanks mijn leeftijd ben ik blij dat ik begeleiding heb gevolgd bij Ineke en als het ware weer opnieuw heb leren rekenen. Zij heeft mij veel zelfvertrouwen gegeven en het rekenen gaat mij nu veel makkelijker af. Sterker nog, ik begeleid nu zelf kinderen binnen mijn werkveld die moeite hebben met rekenen. Hoe gaaf is dat!   – Anouk, 20  jaar

 

“Gezien onze dochter herhaaldelijk lage cito-scores had, hebben wij haar laten testen. Hier kwam uit dat zij dyslexie en dyscalculie had. De basisschool gaf ons het adres van Remedial Teacher Ineke Krijntjes, die haar wellicht kon helpen met haar leerstoornis.

Ineke is toen aan de slag gegaan met onze dochter om te zien op welke wijze zij haar het beste kon helpen. Voorheen hielpen wij haar met rekenen en spelling maar dit leverde vaak strijd op. Doordat Ineke op een zeer positieve, gestructureerde manier met haar werkte kreeg Kim steeds meer zelfvertrouwen en lukte het haar om via andere manieren de rekenstof met name te beheersen.

De persoonlijke aandacht die zij van haar kreeg heeft haar veel goed gedaan en ze ging en gaat met grote sprongen vooruit en heeft zelfs plezier in de vakken die met rekenen te maken hebben.

Wij zouden het ieder kind, met een leerstoornis, aanraden om je te laten begeleiden door Ineke. Ook degenen die in het onderwijs werkzaam zijn zouden veel kunnen opsteken van haar kennis en ervaring.”

(Linda, moeder van Kim)

“Het is super fijn om bijles te krijgen van Ineke Krijntjes, omdat ze samen met jou een goede manier zoekt om leerstof te begrijpen. Ik had gelijk een goede klik met Ineke, waardoor het leuk werd om moeilijk dingen te leren. Voorheen wist ik niet hoe ik sommige sommen moest oplossen. Ze heeft mij veel trucjes geleerd waardoor dit nu lukt.

 

Veel leraren begrijpen niet wat dyscalculie/dyslexie precies inhoudt. Dat is niet prettig. Zij heeft mij geholpen om hier mee om te gaan en te zorgen om voor mij zelf op te komen. Nu zoek ik met mijn leerkrachten naar oplossingen.”(Kim, 16 jaar)

We hebben in jouw werk met zowel Frank als Ruben het volste vertrouwen gehad. Je benaderde hen heel positief en dat heeft goed gewerkt. Je gaf hen degelijk les (zelfs schrijfles pakte je erbij) en ze hadden succeservaringen en plezierige ervaringen bij lezen en spellen. Dit hielp hen in zichzelf te geloven en op school met meer zelfvertrouwen te werken aan wat ze het moeilijkst vonden. Bovendien stond je ervoor open om Frank en Ruben echt te ontmoeten, dit heeft veel met de jongens gedaan! Dankjewel Ineke daarvoor.

Nicole, moeder van Ruben en Frank